I090489Mass in Polish followed by Lamentations will be celebrated on Sunday, March 6 at 12:30 p.m.

Msza św. w języku polskim połączona ze śpiewem Gorzkich Żali zostanie odprawiona w niedzielę, 6 marca o godzinie 12:30 po południu.

Zapraszam do wspólnej modlitwy,

ks. Andrzej